APLAZAMENT A SETEMBRE- COM FER BUTLLETINS ELECTRICS I MESURES ELÈCTRIQUES

COM OMPLIR BUTLLETINS ELECTRICS I MESURES ELÈCTRIQUES

CURS SUBVENCIONAT I GRATUÏT

 

Curs totalment gratuït per donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per realitzar les proves elèctriques reglamentàries abans de la posta en marxa d’instal·lacions de baixa tensió, i aprendre a solucionar ràpidament els defectes que sorgeixen en les instal·lacions. A mes donarà els conceptes mes importants per la gestió dels tràmits a realitzar per la empresa instal·ladora davant de companyia i com fer els certificats de les instal·lacions elèctriques.

 

Primer es farà un repàs teòric de quines mesures s’han de fer i el seu principi de funcionament,  tot seguit es faran les mesures al taller en uns prototips que simularan instal·lacions reals.

 

És molt recomanable que cadascú porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l’aparell que utilitza habitualment.

 

El dies de classe: APLAZAMENT A SETEMBRE 2019

Horari: dimarts i dimecres de 19 a 22 hores

PER A MES INFORMACIÓ 938142254-605032296
info@gremigarraf.com