Política privacitat

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF, amb CIF: G58244229 informa a l’Usuari que és titular del tractament de les dades de carácter personal  amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF.

 

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part de Responsable GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF con CIF: G58244229. Situat a la direcció C/ BAILEN 10 LOCAL BAJOS- 08800 VILANOVA I LA GELTRU BARCELONA.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari  és qui envia la informació al Responsable  GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF, per tant,  és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF de qualsevol responsabilitat referent a això.

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

 

GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

 

Es exonera a GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF sempre que procedeixi de fonts alienes a GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF.

 

 

Cessió de dades a tercers.

GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de lo establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals y Garantia del Derechos Digitales.

 

 

Exercici dels drets del les persones.

En tot moment, podrà vostè exercir els seus drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

 

Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF  CIF: G58244229, Dir. Postal: C/ BAILEN 10 LOCAL BAJOS- Localitat: VILANOVA I LA GELTRU- CP: 08800 – BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: info@gremigarraf.com

 

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@gremigarraf.com indicant BAIXA a l’assumpte.

 

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic info@gremigarraf.com indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

 

Acceptació i Consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

 

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT. 

GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, GREMI INSTAL.LADORS DEL GARRAF anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.