Política privacitat

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal GREMI Instal·ladors DEL GARRAF, amb CIF: G58244229 informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el RGPD (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per GREMI Instal·ladors DEL GARRAF.

 

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de GREMI instal.ladors dEL GARRAF amb C / BAILEN 10 LOCAL BAJOS – 08800 – VILANOVA I lA GELTRU – BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

 

L’Usuari que envia la informació a GREMI Instal·ladors DEL GARRAF és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant GREMI Instal·ladors DEL GARRAF de qualsevol responsabilitat referent a això.

 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
GREMI Instal·ladors DEL GARRAF no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

 

Es exonera GREMI Instal·ladors DEL GARRAF de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GREMI Instal·ladors DEL GARRAF sempre que procedeixi de fonts alienes a GREMI INSTAL·LADORS DEL GARRAF.

Cessió de dades a tercers.

 

GREMI Instal.ladors DEL GARRAF no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En tot moment, podrà Un. Exercitar els seus drets:
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a GREMI Instal.ladors del Garraf CIF: G58244229, Dir. Postal: C/ BAILEN 10 LOCAL BAIXOS – Localitat: VILANOVA I LA GELTRU – CP: 08800 – BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: info@gremigarraf.com

 

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@gremigarraf.com indicant BAIXA a l’assumpte

 

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitin-la al nostre personal, o bé al correu electrònic info@gremigarraf.com indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment.

 

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (GREMI Instal·ladors DEL GARRAF), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de protecció de Dades Personals.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

GREMI Instal·ladors DEL GARRAF es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, GREMI Instal·ladors DEL GARRAF anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.